Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Siam-Orient Kissayhdistys ry edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa, itämaisten kissarotujen tuntemusta ja arvostusta sekä niihin liittyvää tiedottamista. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tekemällä valistustyötä, ohjaamalla ja edistämällä rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa, järjestämällä Breed BIS-kissanäyttelyjä yhdessä rotukissayhdistyksien kanssa sekä toimimalla kissaharrastajien yhdyssiteenä ja Suomen Kissaliitto ry:n yhteistyökissayhdistyksenä.

JÄSENISTÖ

Pyritään lisäämään ihmisten kiinnostusta yhdistystä kohtaan ja kasvattamaan jäsenmäärää.

Kehitetään yhdistyksen toimintaa edelleen jäsenistön toivomaan suuntaan.

Hallitus ja toimihenkilöt palvelevat jäseniä yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti.

Jäsenistölle järjestetään mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan jäsentapaaminen tai muuta toimintaa.

Jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista yhdistyksen toimintaan.

TALOUS

Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan.

Tapahtumien järjestämisestä tehdään tulo- ja menoarviot.

Rotupöydän tuloista pidetään ajantasaista kirjaa.

Taloudellinen tilanne kartoitetaan säännöllisesti ja seurataan talousarvion toteutumista.

Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusta pyritään uudistamaan edelleen nykyaikaan sopivaksi.

KOKOUKSET

Yhdistys järjestää jäsenistölle vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta: kevät- ja syyskokouksen. Kevätkokous on pidettävä 31.5.2024 mennessä ja syyskokous 30.11.2024 mennessä.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan. Kokoukset järjestetään pääasiassa virallisina etäkokouksina.

Yhdistyksen edustaja osallistuu Suomen Kissaliitto ry:n seminaareihin ja sääntömääräisiin kokouksiin.

TIEDOTTAMINEN

Jäsenille toimitetaan jäsenjulkaisu voimassa olevan sääntökohta 2 § mukaan.

Kotisivuja ylläpidetään osoitteessa www.sajam.fi, josta löytyy mm. yhdistyksen pentuvälitys.

Tiedonvälityskanavana käytetään lisäksi Siam-Orient Kissayhdistys ry:n Facebook-sivuja.

Yhdistys jatkaa jäsenistönsä sähköpostiosoitteiden keräämistä.

YHTEISTYÖ JA SPONSORIT

Yhdistys tekee yhteistyötä Suomen Kissaliitto ry:n kanssa.

Yhdistys pyrkii jatkamaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden rotuyhdistyksien kanssa kotimaassa sekä itämaisten kissojen eri rotuyhdistyksien kanssa ulkomailla.

Yhdistys pyrkii tekemään tunnetuksi suomalaisia itämaisia kissoja ulkomailla.

NÄYTTELYTOIMINTA

Yhdistys palkitsee jäsenistönsä vuoden 2023 menestyneimmät kissat sääntöjensä mukaan.

Yhdistyksen jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista kansainvälisiin rotukissanäyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

MUU TOIMINTA

Yhdistys pyrkii antamaan näyttelyissä ja muissa tilaisuuksissa tietoa sekä neuvontaa itämaisista kissoista ja niiden hoidosta.

Yhdistys pitää mahdollisuuksien mukaan myynti- ja rotupöytää näyttelyissä sekä muissa lemmikki- ja kissatapahtumissa.

Yhdistyksen tavoitteena on tehdä rotujen tavoiteohjelma valmiiksi vuoden 2024 aikana.

Helsingissä 2.11.2023

Hallitus

Siam-Orient Kissayhdistys ry