GDPR (General Data Protection Regulation)

BlackDevil's The Sound Of Silence JW, OSH n var
BlackDevil's The Sound Of Silence JW, OSH n var

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyssä, astui voimaan 25.5.2018.

Kuinka käsittelemme jäsenistömme henkilötietoja:

Jäsenrekisterimme sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite.

Jäsentyypit ovat varsinainen, perhe-, kasvattajan maksama-, ja kunniajäsen. Näiden tietojen tallentaminen on välttämätöntä yhdistyksen toiminnalle.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:n mukaiseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Tiedot jäsenrekisteriimme tallennetaan jäseneltä itseltään saatujen tietojen perusteella, aina jäsenen omasta pyynnöstä.

Näiden yllä mainittujen tietojen tallentaminen on välttämätöntä yhdistyksen toiminnalle, jotta voimme esim. tiedottaa sääntömääräisistä kokouksista ja postittaa jäsenlehden.

Siam-Orient kissayhdistys ry on vastuussa henkilötiedoistasi ja kaikki henkilötiedot suojataan siten, ettei niihin ole pääsyä ulkopuolelta käsin. Yhdistyksen toimihenkilöistä vain jäsenrekisterin hoitajalla on pääsy näihin tietoihin.

Jäsenrekisteriä käytetään EU:n säätämän GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Yhdistys ei myy jäsenrekisterinsä osoitetietoja kenellekään.

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja vain painotalolle, kertaluontoiseen käyttöön, yhdistyksen oman jäsenlehden postitusta varten.

Jäsenen oikeudet:

Uuden asetuksen mukaan sinulla on oikeus pyytää meiltä seloste sinusta rekisteröimistämme tiedoista, muuttaa meille rekisteröityjä tietojasi, rajoittaa tietojen käyttöaluetta sekä pyytää poistamaan sinua koskevat tiedot.

Henkilötietojen muutokset tapahtuvat jäsenrekisterinhoitajamme kautta, sähköpostitse osoitteeseen jasenasiat.sajam at gmail.com

Yhdistyksen ajantasainen rekisteriseloste on luettavissa kotisivuillamme täällä.