REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

DeLaSoul´s Taste of India, OSH h, kuva © Niclas Laklán
DeLaSoul´s Taste of India, OSH h, kuva © Niclas Laklán

1. REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Siam-Orient kissayhdistys ry

Osoite: c/o Pellonpääntie 4 B 10, 40820 Haapaniemi

Email: jasenasiat.sajam@gmail.com

Yhdistysrekisterinumero: 3044509-4

3. REKISTERIN TARKOITUS

Listaus yhdistyksen jäsenistä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi ja postiosoite ja/tai sähköpostiosoite. Jäsentyypit ovat varsinainen-, perhe-, ainais-, kasvattajan maksama-, kannattaja- ja kunniajäsen.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan suoraan jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS

Yhdistys luovuttaa tarvittaessa tietoja jäsenyyttä tarkistaessa mahdollisille yhteistyökumppaneille. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin rekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tekemällä pyynnön joko suoraan hallitukselle tai jäsenrekisterin ylläpitäjälle.

9.REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsenlehden toimituksen oikeaan osoitteeseen. Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, virhe oikaistaan, poistetaan tai täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.