REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

DeLaSoul´s Taste of India, OSH h, kuva © Niclas Laklán
DeLaSoul´s Taste of India, OSH h, kuva © Niclas Laklán

1. REKISTERIN NIMI

Siam-Orient Kissayhdistys ry:n jäsenrekisteri

2. REKISTERINPITÄJÄ

Siam-Orient Kissayhdistys ry

Tero Vinterbäck, jasenasiat.sajam@gmail.com

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Siam-Orient Kissayhdistys ry ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:n mukaista jäsenrekisteriä. Rekisteriä käytetään yhdistyksen tiedotteiden osoiterekisterinä, jäsenmaksujen seurantaan sekä jäsenyyden tarkastamiseen.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenrekisteri sisältää jäsenen nimen, osoitteen ja sähköpostiosoitteen.

5. REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot kirjataan rekisteriin jäsenen ilmoituksen perusteella.

6. REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja luovutetaan vain yhdistyksen sisäisiin, 3. kohdan mukaisiin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä suoramarkkinointiin.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot tallennetaan tiedostoon, johon on pääsy vain jäsenrekisterin ylläpitäjällä.

8. TARKASTUSOIKEUS

Yhdistyksen jäsenellä on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu jäsenrekisteriin.

9. REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Jäsenen on itse ilmoitettava tietojensa muuttumisesta jäsenrekisterinhoitajalle.