SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN PRA -TESTAUS

Selcouth Cat of Stories, SIA b & Noxx Silverkit, OSH bs 24 var
Selcouth Cat of Stories, SIA b & Noxx Silverkit, OSH bs 24 var

Ohje kasvattajille ja siitosurosten omistajille

- 1.7.2018 alkaen on astutushetkellä siitoskissalla oltava Suomen Kissaliiton hyväksymä PRA-testitulos N/N (negatiivinen) tai N/rdAc (kantaja).

- N/rdAc -testituloksen saaneen kissan saa astuttaa vain negatiivisen kissan kanssa.

- Positiivista (rdAC/rdAc) ei saa käyttää lainkaan siitokseen.

- Mikäli siitokseen käytettävästä yhdistelmästä molemmilla kissoilla on Suomen Kissaliiton vahvistama (eli Omakissassa näkyvä) N/N -status, vahvistetaan yhdistelmän jälkeläisille N/N-status ilman testitulosten toimittamista. Jos kissan vanhempien N/N-testitulokset näkyvät Omakissassa, mutta yhdistelmän jälkeläisiltä tieto puuttuu, pyydä korjausta rotukirjaajalta: rotukirjaaja@kissaliitto.fi

Suomen Kissaliitto hyväksyy ainoastaan eläinlääkärin ottaman testin, jonka eläinlääkäri myös toimittaa laboratorioon. Testituloksen lisäksi testin ottamisesta tarvitaan todistus, jonka voit tulostaa mukaasi eläinlääkärikäynnille Omakissasta. Lomake löytyy valmiiksi esitäytettynä KISSAT-välilehdeltä kyseisen kissan tiedoissa alimmaisena olevasta DOKUMENTTIEN LUONTI -valikosta, nimellä DNA-testilomake.

Testitulos tulee toimittaa yhdessä Suomen Kissaliiton testaustodistuksen kanssa rotukirjaajalle viimeistään pentujen rekisteröinnin yhteydessä, kuitenkin siinä järjestyksessä, että tulokset ladataan Omakissaan ennen rekisteröintitapahtumaa. Tulosten on oltava ladattuna Omakissassa, kun pentuetta rekisteröidään. Suositeltavaa on toimittaa ennen astutusta otetut testaustulokset viipymättä rotukirjaajalle. Toimittaminen tapahtuu lataamalla testitulos ja testaustodistus Omakissan kautta kyseisen kissan tiedoista TERVEYSTIEDOT-välilehdellä. Liitteen sallitut tiedostomuodot ovat gif, png, jpg, jpeg, tif, bmp, doc, docx, rtf, pdf ja odf.

Dokumentit voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen: rotukirjaaja@kissaliitto.fi tai alkuperäisenä paperisena Suomen Kissaliiton postiosoitteeseen: Suomen Kissaliitto, Palkkatilankatu 7 B 109, 00240 HELSINKI

Pentuvälitys

Siam-Orient kissayhdistys ry:n pentuvälitykseen sääntömääräinen PRA-testaus vaikuttaa alla kerrotulla tavalla.

- Suomen Kissaliiton alaisten kasvattajien pentuvälitykseen ilmoittamien pentueiden osalta PRA -sääntömuutos ei vaadi erikseen mitään lisätoimenpiteitä. Pentue ilmoitetaan pentuvälittäjälle kuten ennenkin. Pentueen vanhempien PRA -statukset kirjataan jatkossa näkyviin pentuilmoitukseen, ja pentuvälittäjä löytää ne Omakissasta.

- Muiden organisaatioiden alaisten kasvattajien on todennettava välitykseen ilmoitettavien pentueiden vanhempien PRA -statukset lähettämällä tarvittavat dokumentit pentuvälittäjälle pentuilmoituksen liitteenä. Tähän riittää esimerkiksi kuva testituloksesta (josta ilmenee kyseessä oleva testattu kissa), tai mikäli kissan PRA -status on tiedossa sen vanhempien perusteella, kuvat näiden tuloksista.

Pentuvälitykseen ilmoitettavien pentueiden tiedot toimitetaan siis tuttuun tapaan pentuvälittäjälle sähköpostitse osoitteeseen pentuvalitys.sajam@gmail.com.