KOKOUSKUTSUT

SW22 SP FI*LoudMeow Sunset Superman DSM, OSH p25 ja SC FI*LoudMeow Earth Rocker JW, OSH n24. Kuva Elina Järvinen
SW22 SP FI*LoudMeow Sunset Superman DSM, OSH p25 ja SC FI*LoudMeow Earth Rocker JW, OSH n24. Kuva Elina Järvinen

Aiemmat kokouskutsut

Kokousmuistiot

Syyskokouskutsu

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 2.11.2023 klo 18.00

Paikka: Pellonpääntie 4 B 10, 40820 Haapaniemi, etäyhteydellä Jitsi Meet -ympäristössä.

Kutsulinkki ohjaa Kissaliiton Jitsi-sovellukseen. Annathan Jitsille selaimella luvan käyttää kuvaa ja ääntä, jotta voit ottaa osaa keskusteluun. 

Esityslista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet pykälän 6 mukaisesti

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Elina Järvinen sekä hallituksen jäsenet Jonna Sivonen ja Laura Palander sekä varajäsen Joel Lapintuli

5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan

6. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma

7. Sääntömuutosehdotus koskien jäsenjulkaisua Sajam-lehteä

Perustelut sääntömuutokselle: Viime vuosina lehden päätoimittajan saanti on ollut työlästä ja tänä vuonna lehdellä ei ole varsinaista päätoimittajaa ollenkaan. Myöskään useista pyynnöistä ja aneluista huolimatta lehteen ei ole saatu kovinkaan paljoa juttuja jäsenistön suunnalta. Jotta hallitus ei kuormittuisi liikaa sääntöön sidottuun jäsenjulkaisuun, hallitus ehdottaa, että sääntöä muutetaan sen verran, että se ei sitoisi lehden pakollista julkaisumäärää.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siamilaisten ja itämaisten kissojen tuntemusta ja arvostusta ja antaa asiallista tietoa kissojen hoidosta ja kasvatuksesta sekä toimia harrastajien yhteiselimenä. Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä näyttelyitä, julkaisutoiminnalla, tekemällä yhteistyötä toisten kissayhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä tiedon jakamisella sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa yhdistyksen rotupöydässä. 

POIS:Yhdistys julkaisee vähintään neljä kertaa vuodessa SAJAM-nimistä jäsenlehteä. 

TILALLE: Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan jäsenjulkaisun joko painettuna tai digitaalisena julkaisuna.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tueksi.

8. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista sekä jäsenkampanja vuonna 2024.

Vuoden 2023 jäsenkampanja päätettiin syyskokouksessa 2022. Vuoden 2023 jäsenkampanja on 1.10.-31.12.2023

9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10. Kokouksen päättäminen