KOKOUSKUTSUT

Volaren PrinCe-Odysseia, OLH n, kuva © Tanja Sairanen
Volaren PrinCe-Odysseia, OLH n, kuva © Tanja Sairanen

Kevätkokouskutsu

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 23.5.2023 klo 18.00

Paikka: Pellonpääntie 4 B 10, 40820 Haapaniemi, etäyhteydellä Google Meets -ympäristössä.

https://meet.google.com/nhy-wgdr-ofg

Esityslista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Hyväksytään yhdistyksen edellisen vuoden vuosikertomus

5. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto

6. Hyväksytään tuloslaskelma ja tase sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

7. Sääntömuutosehdotus koskien jäsenjulkaisua Sajam-lehteä

Perustelut sääntömuutokselle: Viime vuosina lehden päätoimittajan saanti on ollut työlästä ja tänä vuonna lehdellä ei ole varsinaista päätoimittajaa ollenkaan. Myöskään useista pyynnöistä ja aneluista huolimatta lehteen ei ole saatu kovinkaan paljoa juttuja jäsenistön suunnalta. Jotta hallitus ei kuormittuisi liikaa sääntöön sidottuun jäsenjulkaisuun, hallitus ehdottaa, että sääntöä muutetaan sen verran, että se ei sitoisi lehden pakollista julkaisumäärää.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siamilaisten ja itämaisten kissojen tuntemusta ja arvostusta ja antaa asiallista tietoa kissojen hoidosta ja kasvatuksesta sekä toimia harrastajien yhteiselimenä. Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä näyttelyitä, julkaisutoiminnalla, tekemällä yhteistyötä toisten kissayhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä tiedon jakamisella sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa yhdistyksen rotupöydässä. 

POIS:Yhdistys julkaisee vähintään neljä kertaa vuodessa SAJAM-nimistä jäsenlehteä. 

TILALLE: Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan jäsenjulkaisun joko painettuna tai digitaalisena julkaisuna.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tueksi.

8. Muut asiat

9. Kokouksen päättäminen