KOKOUSKUTSUT

SW22 SP FI*LoudMeow Sunset Superman DSM, OSH p25 ja SC FI*LoudMeow Earth Rocker JW, OSH n24. Kuva Elina Järvinen
SW22 SP FI*LoudMeow Sunset Superman DSM, OSH p25 ja SC FI*LoudMeow Earth Rocker JW, OSH n24. Kuva Elina Järvinen

Aiemmat kokouskutsut

Kokousmuistiot

Siam-Orient kissayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 27.5.2024 klo 18.00

Paikka: Jitsi Meets -ympäristö

Pellonpääntie 4 B 10, 40820 Haapaniemi

Linkki kokoukseen:

https://meet.kissaliitto.fi/Kevatkokous2024

Esityslista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus

4. Hyväksytään yhdistyksen edellisen vuoden vuosikertomus

5. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto

6. Hyväksytään tuloslaskelma ja tase sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen