Syyskokous 2022

Siam-Orient kissayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin Riihimäellä Cocks-areenan kahviossa 22.10.2022. Kokoukseen osallistui 11 henkilöä paikan päällä ja etäyhteydellä 4 ihmistä. Tietoteknisten ongelmien takia ei tälläkään kertaa selvitty.

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Elina Järvinen. Sihteeriksi ehdotettiin ja valittiin Jaana Henriksson.

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotettiin, että pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat yhdistetään. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin ja valittiin Kaisa Nevanperä ja Satu Nevanperä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus

Todettiin kokouksen laillisuus, kokouskutsu julkaistu Siam-Orient kissayhdistyksen facebook ja kotisivuilla 17.9.2022. Lisäksi kokouskutsu julkaistiin Sajam -lehdessä numero 3. Postin viivästyneen toimituksen takia osa jäsenistä saanut lehden vasta viikolla 42.

4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet

Todetaan, että hallituksen jäsenistä Jonna Sivosen, Laura Palanderin ja Joel Lapintulen kausi jatkuu vuodelle 2023. Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Katriina Mikkola, Jaana Henriksson, Elina Järvinen, Tero Vinterbäck, Minna Ursin ja Minna Saari.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Elina Järvinen.

Hallituksen jäseneksi ehdotettiin ja valittiin Katriina Mikkola, Minna Ursin, Jaana Henriksson, Tero Vinterbäck ja Sanna Hieta.

Sanna Hiedalta varmistettu, että hän on käytettävissä hallitukseen.

5. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodeksi kerrallaan

Vuodelle 2023 toiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Satu Nevanperä ja varatoiminnantarkastajaksi ehdotettiin ja valittiin Kaisa Nevanperä.

6. Esitetään yhdistyksen tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma

Yhdistyksen tulo- ja menoarvion vuodelle 2023 esitti Jaana Henriksson. Esitetty tulo- ja menoarvio hyväksyttiin. Toimintasuunnitelman vuodelle 2023 esitti Minna Saari. Esitetty toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista

Päätettiin pitää jäsenmaksut vuodelle 2023 ennallaan.

Jäsenmaksut: 25 € varsinainen jäsen, 12 € perhejäsen ja 10 € kasvattajan maksama jäsen.

Päätettiin tehdä jäsenkampanja vuonna 2023. Kampanja ajankohta 1.10.-31.12.2023. Kampanjaan sisältyy jäsenmaksu vuoden 2023 loppuun sekä vuoden 2024 jäsenmaksu.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asia

Kokouskutsun ulkopuolisina asioina keskusteltiin:

- Keskusteltiin Bajavan kanssa mahdollisesti pidettävästä esittelynäyttelystä. Hallitus keskustelee asiasta Bajavan kanssa ja tekee päätöksen näyttelystä
- Jonna Sivonen pyysi jäsenistöltä Sajam -lehden tekijöitä
- Keskusteltiin facebookin lisättävästä Sajamin toimituskunnan chat-kanavasta
- Keskusteltiin Sajam-lehteen tarvittavasta taittajasta
- Jonna Sivonen kysyi mielipidettä lehden julkaisumäärän pienentämisestä, esim. 3 kertaa vuodessa. Tämä vaatii sääntömuutoksen, joten hallitus keskustelee asiasta. Muutos voidaan toteuttaa aikaisintaan vuonna 2024.

Puheenjohtajan internet-yhteys katkesi hetkellisesti klo 14.45. Katkon aikana keskustellut asiat kerrottiin etäosallistujille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.