Kevätkokous 2023

Kokous pidettiin etäyhteydellä 23.5.2023 klo 18 alkaen. Kokoukseen osallistui 10 ihmistä.


Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Järvinen ja sihteeriksi Jaana Henriksson

2. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Satu Nevanperä ja Mirjami Väinämö.

Päätettiin yhdistää nämä roolit.

3. Todettiin kokouksen laillisuus. Kutsu julkaistu 25.4.2023 sekä yhdistyksen kotisivuilla että

facebookin keskusteluryhmässä.

4. Hyväksyttiin yhdistyksen vuoden 2022 vuosikertomus.

5. Toiminnantarkastajan Katja Patrikaisen lausunto käytiin läpi, puheenjohtaja jakoi sen

näytölle.

6. Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle

7. Sääntömuutosehdotus koskien jäsenjulkaisua Sajam-lehteä

Perustelut sääntömuutokselle: Viime vuosina lehden päätoimittajan saanti on ollut

työlästä ja tänä vuonna lehdellä ei ole varsinaista päätoimittajaa ollenkaan. Myöskään

useista pyynnöistä ja aneluista huolimatta lehteen ei ole saatu kovinkaan paljoa juttuja

jäsenistön suunnalta. Jotta hallitus ei kuormittuisi liikaa sääntöön sidottun jäsenjulkaisun

takia, hallitus ehdottaa, että sääntöä muutetaan sen verran, että se ei sitoisi lehden

pakollista julkaisumäärää.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää siamilaisten ja itämaisten kissojen tuntemusta ja

arvostusta ja antaa asiallista tietoakissojen hoidosta ja kasvatuksesta sekä toimia

harrastajien yhteiselimenä. Päämääräänsä yhdistys pyrkii järjestämällä näyttelyitä,

julkaisutoiminnalla, tekemällä yhteistyötä toisten kissayhdistysten, yritysten ja yhteisöjen

kanssa sekä tiedon jakamisella sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa yhdistyksen

rotupöydässä. Poistetaan: Yhdistys julkaisee vähintään neljä kertaa vuodessa SAJAM-nimistä

jäsenlehteä.

Lisätään: Yhdistys pyrkii mahdollisuuksien mukaan julkaisemaan jäsenjulkaisun joko

painettuna tai digitaalisena julkaisuna.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä

vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia sekä toimeenpanna asianomaisella

luvalla keräyksiä ja arpajaisia toimintansa tueksi.

Asiasta keskusteltiin ja päätettiin, että asian käsittely siirretään syyskokoukseen 2023,

jossa käsitellään sekä jäsenmaksut että vuoden 2024 toimintasuunnitelma.

Julkaisumäärän muutoksella tulee olemaan vaikutusta näihin asioihin.

8. Muut asiat, näitä ei ollut.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50