Ajankohtaista

17.3.2020
Zooplus-jäsenetu väliaikaisesti pois käytöstä covid-19-pandemian vuoksi

1.1.2020
Hyvää uutta vuotta! Ilmoittautuminen Vuoden Kissa 2019 -kisaan on alkanut.

Jäsenmaksujen eräpäivä vuodelle 2020 on 31.1.2020.

Päivitykset

18.3.2020
Pentuvälitys
Siitosurokset - Itämaiset lyhytkarvat

17.3.2020
Jäsenedut

2.3.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat

26.2.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat

22.2.2020
Pentuvälitys
Siitosurokset - Itämaiset lyhytkarvat

10.2.2020
Pentuvälitys

26.1.2020
Siitosurokset - siamilaiset
Pentuvälitys

20.1.2020
Kasvattajat
Siitosurokset - siamilaiset, itämaiset lyhytkarvat

17.1.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat
Kotia etsivät aikuiset!

15.1.2020
Pentuvälitys

12.1.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat

6.1.2020
Pentuvälitys

1.1.2020
Vuoden Kissa-kisa
Jäseneksi
Pentuvälitys
Kasvattajat

Minne materiaalit?

SAJAM-lehti:
Tero Vinterbäck
toimitus.sajam
@gmail.com

Pentuvälitys, siitosuroslista ja kasvattajat:
Laura Palander
pentuvalitys.sajam
@gmail.com

Jäsenasiat:
Tero Vinterbäck
jasenasiat.sajam
@gmail.com

Yhteystietojen muutokset: yhteystietojen muutoslomakkeella

Sajam -lehti

Juttuideat, valmistumiset, tuonnit, viennit, rekisteröinnit etc. voit lähettää osoitteeseen toimitus.sajam@gmail.com

Kiitos!

Siam-Orient kissayhdistys ry

Sääntömääräinen kevätkokous 2017

Paikka: Pirkanmaan Rotukissayhdistyksen kansainvälinen rotukissanäyttely, Tampereen Messu- ja urheilukeskus Tähtiareena, Ilmailunkatu 20, Tampere

Aika: lauantai 20.5.2017 kello 14.55 – 15.54

Läsnäolijat: 17 jäsentä erillisen liitteen mukaan

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Latvala avasi kokouksen
 2. Kokouksen sihteerin ja puheenjohtajan valinta
  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Latvala muilta osin paitsi kohdan 7. Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle puheenjohtajana toimii Katerina Leino. Sihteeriksi valittiin Mirjami Väinämö.
 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mirkka Kangasluoma ja Satu Tillanen-Toivanen. Mirkka ja Satu valittiin myös ääntenlaskijoiksi.
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen hyväksyminen
  Toimintakertomus vuodelta 2016 hyväksyttiin.
 6. Luetaan toiminnantarkastajien lausunto
  Anne Latvala luki toiminnantarkastajien lausunnon.
 7. Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 hallitukselle.
  Keskusteltiin tuloslaskelmassa olevista tulotileistä. Tulotileissä ei näy Sajam lehden mainostuloja, jotka olivat vuonna 2016 740 euroa. Tuloslaskelmaa korjattiin, siten, että tilikauden tulos on 1 942, 49 e plussalla. Keskusteltiin myös kasvattajan maksamista jäsenistä ja päätettiin järjestää pienimuotoinen kampanja kasvattajille. Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin muilta osin. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin vuoden 2016 hallitukselle.
 8. Ehdotus kokoukselle Siam-Orient r.y:n sääntöjen muuttamisesta sääntömääräisten kokousten osalta. Yhdistyksen säännöt kohta 9. Kokoukselle esitetään sääntöjä muutettavaksi siten, että jatkossa pidetään vain yksi sääntömääräinen kokous vuodessa. Ehdotus hyväksyttiin.
 9. Hallituksen ehdotus kunniajäsenestä. Keskustelu kokouksessa ja tarvittaessa asiasta äänestäminen.
  Hallitus esitti yhdistyksen kunniajäsenyys numero 2 myöntämistä Eeva Vuojolahdelle. Ehdotus hyväksyttiin.
 10. Ehdotus kokoukselle pakollisen PRA testauksen tekemiseen. Keskustelu kokouksessa ja tarvittaessa asiasta äänestäminen.
  Muutettiin esityslistan sanamuoto: Ehdotus kokoukselle sääntömääräisen PRA testauksen tekemiseen. Ehdotus hyväksyttiin äänin 15 puolesta, yksi vastaan ja yksi tyhjä.
  Kokous äänesti myös aiheista:
  - posititiivista kissaa ei saa käyttää lainkaan 11 ääntä
  - positiivista saa käyttää vain perustellusta syystä 3 ääntä
  - posititiivisen ja negatiivisen yhdistelmää saa käyttää ilman erityistä perustelua 3 ääntä.
  Ehdotus Suomen Kissaliiton liittokokoukselle muokattiin äänestyksen mukaiseksi.
 11. Muut asiat
  Keskusteltiin vuoden parhaiden kissojen palkitsemisesta ja rotuesitteestä. Todettiin, että olisi hyvä, jos jatkossa Siam-Orient Kissayhdistys ry. palkitsisi vuoden parhaat kissat samalla tavalla kuin Suomen Kissaliitto. Sovittiin, että hallitus tekee päätöksen palkitsemisesta. Rotuesitteet ovat lähes loppu. Todettiin, että siihen riittäisi A5 kokoinen yksinkertainen esite. Hallitus selvittää erilaiset vaihtoehdot esitteeksi.
 12. Ilmoitusasiat
  Ilmoitusasioita ei ollut.
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.54

Anne Latvala, Kokouksen puheenjohtaja kohdat 1 – 6 sekä 8 – 13
Katerina Leino, Kokouksen puheenjohtaja, kohta 7
Mirjami Väinämö, Sihteeri
Mirkka Kangasluoma, Pöytäkirjan tarkastaja
Satu Tillanen-Toivanen, Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET: Osallistujalista, ehdotus PRA sääntömääräisestä testaamisesta Suomen Kissaliitolle