Ajankohtaista

17.3.2020
Zooplus-jäsenetu väliaikaisesti pois käytöstä covid-19-pandemian vuoksi

1.1.2020
Hyvää uutta vuotta! Ilmoittautuminen Vuoden Kissa 2019 -kisaan on alkanut.

Jäsenmaksujen eräpäivä vuodelle 2020 on 31.1.2020.

Päivitykset

18.3.2020
Pentuvälitys
Siitosurokset - Itämaiset lyhytkarvat

17.3.2020
Jäsenedut

2.3.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat

26.2.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat

22.2.2020
Pentuvälitys
Siitosurokset - Itämaiset lyhytkarvat

10.2.2020
Pentuvälitys

26.1.2020
Siitosurokset - siamilaiset
Pentuvälitys

20.1.2020
Kasvattajat
Siitosurokset - siamilaiset, itämaiset lyhytkarvat

17.1.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat
Kotia etsivät aikuiset!

15.1.2020
Pentuvälitys

12.1.2020
Pentuvälitys
Kasvattajat

6.1.2020
Pentuvälitys

1.1.2020
Vuoden Kissa-kisa
Jäseneksi
Pentuvälitys
Kasvattajat

Minne materiaalit?

SAJAM-lehti:
Tero Vinterbäck
toimitus.sajam
@gmail.com

Pentuvälitys, siitosuroslista ja kasvattajat:
Laura Palander
pentuvalitys.sajam
@gmail.com

Jäsenasiat:
Tero Vinterbäck
jasenasiat.sajam
@gmail.com

Yhteystietojen muutokset: yhteystietojen muutoslomakkeella

Sajam -lehti

Juttuideat, valmistumiset, tuonnit, viennit, rekisteröinnit etc. voit lähettää osoitteeseen toimitus.sajam@gmail.com

Kiitos!

SIAM-ORIENT KISSAYHDISTYS ry

Sääntömääräinen syyskokous 2014 (kts. kokouskutsu)

Aika: 22.11.2014
Paikka: TUROK ry:n kissanäyttely / Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Läsnä: Katerina Leino, Maria Lampinen, Tuija Latva, Elina Ferm, Anne Latvala, Noora Laine, Mari-Pilvi Junikka, Vuokko Rosberg, Petri Jaakkola, Paula Jaakkola, Tiina Viita, Mirjami Väinämö, Marja Kullberg, Krista Jännäri, Susanna Piispanen, Anna-Mari Andersson

Yhteensä kuusitoista (16) jäsentä

 1. Kokous avattiin kello 15:10
 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Katerina Leino ja sihteeriksi Maria Lampinen
 3. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mirjami Väinämö ja Krista Jännäri
 4. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 5. Erovuorossa olivat Katerina Leino, Maria Lampinen, Tuija Latva sekä Noora Laine, joista Maria ilmoitti, että ei ole käytettävissä enää. Hallitukseen tulivat uudelleen valituiksi Katerina Leino, Tuija Latva sekä Noora Laine. Lisäksi Mirjami Väinämö valittiin uutena jäsenenä hallitukseen. Kaikki henkilövalinnat olivat yksimielisiä.
 6. Hallituksen puheenjohtajaksi kokous valitsi yksimielisesti Katerina Leinon.
 7. Nykyiset toiminnantarkastajat, Marianne Kurttila-Lehto ja Juha Lehto, olivat ilmoittaneet olevansa halukkaita jatkamaan myös vuonna 2015. Kokous valitsi yksimielisesti heidät jatkamaan tehtävässä. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Petri Jaakkola ja Anne-Maj Ahokas.
 8. Hyväksyttiin yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma.
 9. Päätettiin pitää seuraavan vuoden jäsenmaksu nykyisen suuruisena
 10. Päätettiin seuraavaa sääntömuutosehdotuksista:
  • Toiminnantarkastuksen sekä tuloslaskelman takia hallitus ehdotti kevätkokouksen siirtämistä maaliskuulta huhtikuulle. Ehdotettiin sääntöä muutettavan siten, että kevätkokous pidetään huhti-toukokuuhun mennssä. Ehdotettiin, että hallitus päättää, kumpi kuukausista sääntöön kirjataan. Kokous hyväksyi ehdotukset.
  • Varajäsenet. Ehdotettiin sääntöihin lisättäväksi, että yhdistyksen syyskokouksessa valitaan 0-2 kpl varajäseniä hallitukseen. Kokous hyväksyi ehdotuksen.
  • Varatoiminnantarkastajat. Hallitus ehdotti nykyisen kahden varatoiminnantarkastajan vähentämistä yhteen. Kokous hyväksyi ehdotuksen.
  • Puheenjohtaja lähettää yllämainitut sääntömuutosehdotukset PRH:lle hyväksyttäväksi.
 11. Muut asiat
  • Ehdotettiin "kasvattajan hankkima jäsen" -mainontaa (FB-ryhmä, kotisivut, jäsenlehti), yhdistyksen jäsenmäärän kasvattamiseksi. Palkinnoksi eniten jäseniä liittäneelle kasvattajalle ehdotettiin mm. kuohuviinipuolloa tai eläintarvikeliikkeen lahjakorttia.
  • Käsiteltiin tulevaa rotuseminaaria. Työryhmä on koossa ja tehtävät jaettu ryhmän kesken. Rotuseminaari on SUROKin näyttelyn yhteydessä heinäkuussa 2015. Luvat seminaarista laitettu eteenpäin. Seminaari järjestetään yhdessä Abys-, Somakiss- ja BaJaVa -rotuyhdistysten kanssa. Seminaarin luennoiva tuomari on Eric Reijers. Jäsenistölle järjestetään myöhemmin oma luentopäivä, osin samalla teemalla, mutta jossa pääpaino on kasvatuksellinen näkökulma.
  • Keskusteltiin rotujen tavoiteohjelman laatimisesta. Ohjelmaa kannatettiin ja toivottiin kasvattajia ohjelmaa tekemään. Työryhmään ehdotettiin Krista Jännäriä, Mari-Pilvi Junikkaa, Susanna Piispasta, Anne Latvalaa, Paula Jaakkolaa sekä Eija Siikiä. Lisäksi pohdittiin, olisiko BaJaVa halukas luovuttamaan heidän tavoiteohjelman yhteiseen käyttöön ja osallistumaan ohjelman tekoon. Elina Ferm tiedustelee asiaa BaJaVan hallitukselta. Tavoiteohjelma käännettäisiin myöhemmin myös englanninkielelle. Krista tekee Facebookiin ryhmän, joka on tarkoitettu tavoiteohjelmaan liittyvälle keskustelulle ja työryhmän tiedonkeruulle.
 12. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:40.

Katerina Leino, puheenjohtaja
Maria Lampinen, sihteeri
Mirjami Väinämö, pöytäkirjantarkastaja
Krista Jännäri, pöytäkirjantarkastaja